Lustgas – Ta ditt Evenemang till Nästa Nivå

Lustgas Stockholm

Lustgas är idag ett populärt tillskott på flera olika typer av evenemang och större fester. Det är ett enkelt sätt att ta upplevelsen till nästa nivå utan att man bryter mot lagen, det innebär heller inte allt för stora risker vilket är utmärkt.

Faktum är att lustgas historiskt sätt användes för fester innan det började användas som ett medicinskt verktyg. Redan på 1700-talet så började man använda gasen för att uppleva de snabba effekterna. Det är alltså inget nytt att använda lustgas, även om det har sett en ny våg av popularitet på senare år.

Idag så går det att handla större mängder lustgas vid ett och samma tillfälle vilket är smidigt om man planerar att erbjuda lustgas åt en större grupp. Precis som med andra produkter och substanser så får man vanligtvis ett rabatterat pris om man köper större kvantiteter.

Vissa återförsäljare säljer även kompletta ”party-kit” där man säljer lustgas i kombination med ballonger och eventuella tillbehör i ett och samma paket. Du behöver dock inte ha någon särskild typ av ballonger för att kunna portionera ut lustgasen, vanliga ballonger fungerar alltså utmärkt för detta.

Ballonger är det smidigaste sättet att använda lustgas på, och det är även ett av de mer säkra sätten att använda substansen. Det är dels ett enkelt sätt att skapa flera ”portioner” på, samtidigt som användaren kan bära med sig gasen på ett lätt sätt.

Tips för säker förvaring och användning av lustgas

 • Förvara lustgastuber på en mörk och sval plats. Förvara inte nära antändningskällor eller oförenliga material. Gastuber bör förvaras under 45°C på ett säkert ställe, upprätt och helst förankrade för att minska risken för att tuber faller.
 • Andas inte in lustgasen direkt från gastuben då det interna trycket gör att gasen är väldigt kall. Detta kan därför resultera i köldskador på läppar, näsan, i halsen eller i lungorna. Du bör därför använda ballonger eller liknande metoder för att undvika kylan.
 • lustgas fungerar genom att skapa en tillfällig syrerbrist så är det viktigt att komma ihåg att med jämna mellanrum andas in vanligt syre. På så vis så minskar du risken för negativa effekter.
 • Använd aldrig lustgas i ett litet eller instängt utrymme som i en bil, i ett tält eller i en garderob. Du bör alltid använda lustgas i ett välventilerat utrymme för att se till att tillräckligt med syre finns.
 • Använd inte samma ballong med lustgas under en allt för lång tid. Efter ett par andetag så är lustgasen i ballongen slut. Vid fortsatt användning av samma ballong så ökar då helt enkelt riskerna för syrebrist, utan att du får några av effekterna av lustgas.

Effekter och risker med lustgas

Lustgasens effekter är mycket snabba, men kortverkande. De börjar nästan omedelbart, når sin topp cirka 10-30 sekunder efter inandning och slutar inom 1-5 minuter.

De subjektiva effekterna kombinerar känslor av eufori, avslappning, lugn och förvrängningar av uppfattningen, såsom förnimmelse, tid och rum. Euforin kan åtföljas av fniss eller skratt. Förvrängningarna kan påverka hörsel och syn. 

Effekterna beskrivs som ett ”drömmande” tillstånd eller ”psykedeliskt”. Ibland rapporteras hallucinationer, särskilt vid längre perioder av exponering för lustgas. Hallucinationerna är då vanligtvis ljudbaserade men det har även rapporterats om visuella hallucinationer i vissa fall. Det går dock inte att säkert säga om detta var som en följd av lustgasanvändning, eller som ett resultat av lustgas i kombination med andra substanser.

Lustgas påverkar alla olika, baserat på:

 • Mängden som tagits
 • Användarens storlek, vikt och hälsa
 • Om personen är van att ta det
 • Om andra substansertas ungefär samtidigt

Följande effekter kan märkas nästan omedelbart och kan vara i några minuter: (1-5 minuter)

 • Eufori
 • Domningar i kroppen
 • Yrsel
 • Okontrollerat skratt

Att använda lustgas med andra substanser

Lustgas kan användas med andra ämnen, såsom alkohol, cannabis och MDMA, för att förstärka deras effekt eller ge andra effekter. Användning av andra droger och substanser kan försämra omdömet vad gäller mängden lustgas som används eller ”hur man använder det utan att orsaka skada”.

Det finns inga aktuella bevis som visar att blandning av lustgas med andra ämnen leder till ökade hälsorisker. Det är dock möjligt att kombinationen av gasen med stimulantia och andra droger sätter ytterligare tryck på kroppen.

Anekdotiska bevis tyder på att kombination av lustgas med andra droger som cannabis, ketamin, LSD, magisk svamp och salvia kan orsaka intensiv dissociation (Dissociation är en mental process där man kopplar bort från sina tankar, känslor, minnen eller identitetskänsla.)

Det finns risk för additiva dämpande effekter när lustgas används tillsammans med läkemedel som har en centraldämpande verkan. Dessa inkluderar alkohol, bensodiazepiner och opioider.

Att blanda lustgas och alkohol kan orsaka:

 • Förvirring
 • Användaren känner sig tung eller trög
 • Minskad koncentration
 • Förlust av kroppskontroll.

Lustgas gör att bränder brinner hetare, snabbare och mer intensivt. Man bör därför inte röka samtidigt som man använder lustgas, och man bör undvika antändningskällor.

Lustgas biverkningar
Lustgas biverkningar

Biverkningar av lustgas

Vanliga biverkningar av att använda små mängder inkluderar yrsel, desorientering, huvudvärk och en allmän stickande känsla. Illamående och svimning kan också förekomma, liksom tillfällig förlust av koordination och balans. I vissa fall kan användare kräkas. En del av effekterna kommer från hypoxi orsakad av tillfällig syrebrist, vilket också kan orsaka anfall.

De skadliga effekterna är i allmänhet mindre och försvinner inom en kort tidsperiod efter att användaren slutat andas gasen. Vissa effekter, såsom yrsel och allmänt illamående, kan dock fortsätta i 30 minuter eller så. Att använda större mängder gas i en enda session orsakar ett högre antal av dessa negativa effekter.

Akut förgiftning som kräver medicinsk behandling är relativt ovanlig. Vanligtvis involverar det kortvarig desorientering och skador från fall orsakade av svimning eller förlust av koordination och balans under berusning. Ibland kan hallucinationer också kräva behandling.

Långvarig användning av lustgas

Mer frekvent, tyngre användning av lustgas ökar risken för allvarliga skador som neurotoxicitet. Större cylindrar utgör också en större risk för allvarliga köldskador, vanligtvis ett resultat av att cylindern kläms fast mellan låren när ballongerna fylls.

När gasen släpps ut från tanken för att fylla ballongen kan cylinderväggarna svalna till att frysa, speciellt om gasen används snabbt. Detta gör att huden och den underliggande vävnaden i kontakt med tanken fryser. Användare kanske inte är medvetna om skadan på grund av den smärtstillande effekten av lustgas och eventuellt själva kylan.

Det är också osannolikt att de är medvetna om brännskadornas svårighetsgrad, eftersom såren till en början kan vara som första gradens brännskador som involverar mild rodnad eller andra gradens brännskador med blåsor. Under de kommande dagarna kan de utvecklas till allvarliga tredje gradens brännskador.

Lustgasens miljöpåverkan

Nedskräpning av använda patroner, ballonger och cylindrar har lyfts fram som ett problem i vissa områden. Patronerna och cylindrarna är av stål som kan återvinnas.

Använda flaskor utgör en explosionsrisk vid avfallshantering om de slängs som allmänt avfall. Kasserade ballonger bryts ner långsamt i miljön och kan ätas upp av vilda djur, vilket skapar en risk för kvävning.

Lustgas är en potent växthusgas, 300 gånger starkare än koldioxid. Det är också en viktig orsak till förstörelsen av ozonskiktet. Globala utsläpp av gasen ökar som ett resultat av mänskliga aktiviteter som stimulerar dess produktion, särskilt storskaligt jordbruk med syntetiska gödselmedel och boskapsskötsel. Det är den tredje viktigaste växthusgasen, efter koldioxid och metan.

För närvarande är effekten av ökad rekreationsanvändning på miljön okänd. Även om dess bidrag är mycket mindre jämfört med andra källor, eftersom lustgas andas ut från lungorna till atmosfären. För att fastställa dess exakta effekt på miljön så behövs fler studier.

Du kan minska miljöpåverkan av lustgas genom att:

 • Korrekt återvinna tomma eller öppnade gastuber med lustgas. Eftersom att lustgastuber är trycksatta så bör du återvinna de som farligt avfall, detta då de har en explosionsrisk vid sophantering även om du uppfattar gasflaskan som tom. Du bör alltså inte slänga lustgasbehållare bland hushållssoporna.
 • Ballonger, oavsett om de har använts för lustgas eller som ett allmänt partytillbehör, bör slängas som hushållsavfall. Dessa kan du alltså slänga i soporna som vanligt. Undvik att slänga ballonger i naturen då de dels skräpar ned, men även kan vara skadligt för djur och natur.

Är det lagligt att inneha och att använda lustgas?

I Sverige är det fullt lagligt att införskaffa, inneha och att bruka lustgas i berusningssyfte. Idag så är det även enklare än tidigare att köpa lustgas. Flera butiker säljer gastanker i olika storlekar, och vissa hemsidor erbjuder även paketpriser för arrangörer av evenemang där man kan köpa större kvantiteter till rabatterade priser.

Det finns inga lagar som säger att du behöver vara av en viss ålder för att använda lustgas, men många återförsäljare inför egna åldersgränser. Inte heller kvantiteten har några lagar kring sig.

Det är med andra ord fullt lagligt att handla och använda lustgas. Men, det är en bra idé att vara medveten om potentiella risker och att veta hur man använder lustgas på ett tryggt och korrekt sätt för att minska riskerna.

Hur lustgas har använts genom åren

Det hela började 1799 när den då tjugoårige kemisten Humphry Davy började experimentera på sig själv i Bristol för att fastställa de medicinska effekterna av att andas in lustgas.

Tillsammans med sin assistent Dr Kinglake skulle Davy värma kristaller av ammoniumnitrat, samla upp gasen som släpptes i en silkespåse, passera den genom vattenånga för att ta bort orenheter och sedan andas in den genom ett munstycke.

Några månader senare när Davy var vetenskapligt övertygad om att lustgas var säkert att andas in, började han tillåta andra att ta del av ämnet. På dagen gav han gasen till patienterna och noterade noggrant deras reaktioner. Men på kvällarna bjöd Davy in helt friska försökspersoner utvalda från hans elitkrets av familj och vänner att ta del av substansen.

Med assistenter i beredskap för att återuppliva gästerna med syre efter behov, blev Davys lustgasfester legendariska inom den övre kretsen av det brittiska samhället. Denna eklektiska grupp av poeter, filosofer, vetenskapsmän kunde knappt hålla tillbaka sin upphetsning om lustgas och dess njutbara förmågor.

Lustgas blir populärt igen

Den andra vågen för lustgas startade i slutet av 1960-talet. En viktig drivkraft var den växande användningen av gasen inom tandvården för att lindra smärta och minska ångest, som rann ut i de framväxande drogkulturerna.  det är kanske bäst dokumenterat i USA.

Endast ett fåtal personer använde gasen, eftersom den var relativt svår att få tag på i annat än stora flaskor.

Lustgas inhalerades mestadels från en ansiktsmask eller efter att ha fyllt en plastpåse som placerades över huvudet – ett besvärligt och farligt sätt att använda lustgas på, som också kan ha spelat en roll för att begränsa dess initiala spridning.

Snart ledde skador från denna metod till användning av partyballonger som fylldes från cylindrar, vilket gjorde lustgas lättare att använda och mer tilltalande för flera människor.

I början av 1970-talet användes den av universitetsstudenter och på musikfestivaler för några kronor per ballong. Eleverna hämtade det från cylindrar, burkar med vispgrädde eller – kanske viktigast av allt – små patroner med gasen som var avsedda att användas för att göra vispgrädde men som köptes från huvudbutiker.

En studie av cirka 500 läkar- och tandläkarstudenter vid ett amerikanskt universitet mellan 1976 och 1978 fann att 16 % (84) hade använt lustgas för rekreation. Av dessa hade cirka 30 % använt cylindrar och nästan 50 % hade använt vispgräddburkar eller patroner. Därefter så fanns lustgas kvar där i bakgrunden, som en partygas som användes emellanåt runt om i världen.

Dagens lustgasanvändning

Den tredje perioden började omkring 2010, även om dess ursprung troligen går till 1990-talet, där intresset (åter) väcktes för partyscenen och på raves, och sedan på musikfestivaler och klubbar.

Vad som skiljer den nuvarande perioden från den två första är att lustgas nu är allmänt tillgänglig. Det är billigt och lättare att köpa och använda. Nyckeln till dess växande popularitet har varit den utbredda tillgängligheten av de små, billiga patronerna med lustgas som används för att göra vispgrädde. Dessa används för att fylla festballonger, från vilka gasen sedan inandas.

På senare tid så har det dock blivit allt vanligare med större gasflaskor även bland privatpersoner. Det är idag väldigt enkelt att köpa lustgas från legitima källor, inklusive närbutiker, stormarknader och onlineleverantörer.

Dessutom har en lönsam och växande försörjningskedja utvecklats, med specialiserade internetbutiker som direkt marknadsför gasen för dess rekreationsanvändning.

Allt om THCV: Effekter av THC-V, jämfört med THC

En av cannabinoiderna som har gjort cannabisens komplexitet allt mer uppenbar är THCV. Även om [...]

Vad är THCB? Utforska denna ovanliga cannabinoids effekter

När man diskuterar cannabinoider tänker de flesta omedelbart på THC och CBD. Dessa två föreningar [...]

Vad är THCJD och Vad är THC-JD Effekter, Blir Du Hög?

THCJD eller THC-JD (tetrahydrocannabioctyl) hamnar helt klart i den sista kategorin. Upptäck det bästa urvalet [...]

Vad är THCH? Effekter, Fördelar och THC-H Lagligt i Sverige?

Det finns en helt ny medlem i THC-familjen som gör entré på scenen, och den [...]

Lustgas – Ta ditt Evenemang till Nästa Nivå

Lustgas är idag ett populärt tillskott på flera olika typer av evenemang och större fester. [...]

Vår nya vape butik är online!

Den 1 aug kommer vi ha en glad nyhet för alla våra kunder. Vi ska [...]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *